Research Papers/Topics in Yoruba Linguistics

ÌTÀN AYÉ ỌLÁDẸ̀JỌ ÒKÉDÌJÍ

It's the biography of  ỌLÁDẸ̀JỌ ÒKÉDÌJÍ,a popular Yoruba author.