OKUSOOMOOZA ABASOMESA N’ABAYIZI B’OLUGANDA KWE BASANGA NG’ABAYIZI BAKAKIBWA OKWOGERA OLULIMI OLUGWIRA MU MASOMERO GA SEKENDULE

Subscribe to access this work and thousands more

EN DAG! RI RO

Essuu!a Omuko

Okukakasa obusoosi

Okukakasa kw’Omutuqi1amya

Okuwonga

Okunoonyereza mu bufunze

ESSUULA ESOOKA:

1.0 Obuvo

1.1 Ennyanjula

1.2 Okwanjuta ekizibu 4

1.3 Ebigendererwa by’okunoonyereza 4

1.4 Obukutu bw’okunoonyereza 4

1.5 Ebibuuzo ku kunoonyereza 5

1.6 Obugazi bw’okunoonyereza 6

ESSUULA EYOKUBIRJ

2.0 Okwekeneenya ebiwandilko 7

2.1 Ennyanjuta

2.2 Okusomooza abasomesa b’otutimi Otuganda kwe basanga

ng’abayizi bakakibwa okwogera otutimi otugwira 7

~.3 Ebintu abayizi bye bafiirwa nga bagaanibwa okukozesa

otutimi Otuganda 8

~.4 Empenda eziyinza okuyitibwamu okusobota okumatawo

Okusoomooza kuno 9

:ssuuLA EYOKUSATU

.0 Otuwenda tw’okunoonyereza 11

.1 Ennyanjula 11

.2 Ekifo n’ebibinja 11

.3 Ennonda y’abazibuzi 12

.4 Obutuukirjvu n’obwesigike bw’ebyeyambjsjibwa mu kunoonyereza 13

~5 Okwekenneenya ebyazuuljbwa 13

Subscribe to access this work and thousands more
Overall Rating

0

5 Star
(0)
4 Star
(0)
3 Star
(0)
2 Star
(0)
1 Star
(0)
APA

Research, S. (2022). OKUSOOMOOZA ABASOMESA N’ABAYIZI B’OLUGANDA KWE BASANGA NG’ABAYIZI BAKAKIBWA OKWOGERA OLULIMI OLUGWIRA MU MASOMERO GA SEKENDULE. Afribary. Retrieved from https://afribary.com/works/okusoomooza-abasomesa-n-abayizi-b-oluganda-kwe-basanga-ng-abayizi-bakakibwa-okwogera-olulimi-olugwira-mu-masomero-ga-sekendule

MLA 8th

Research, SSA "OKUSOOMOOZA ABASOMESA N’ABAYIZI B’OLUGANDA KWE BASANGA NG’ABAYIZI BAKAKIBWA OKWOGERA OLULIMI OLUGWIRA MU MASOMERO GA SEKENDULE" Afribary. Afribary, 12 Aug. 2022, https://afribary.com/works/okusoomooza-abasomesa-n-abayizi-b-oluganda-kwe-basanga-ng-abayizi-bakakibwa-okwogera-olulimi-olugwira-mu-masomero-ga-sekendule. Accessed 30 Nov. 2022.

MLA7

Research, SSA . "OKUSOOMOOZA ABASOMESA N’ABAYIZI B’OLUGANDA KWE BASANGA NG’ABAYIZI BAKAKIBWA OKWOGERA OLULIMI OLUGWIRA MU MASOMERO GA SEKENDULE". Afribary, Afribary, 12 Aug. 2022. Web. 30 Nov. 2022. < https://afribary.com/works/okusoomooza-abasomesa-n-abayizi-b-oluganda-kwe-basanga-ng-abayizi-bakakibwa-okwogera-olulimi-olugwira-mu-masomero-ga-sekendule >.

Chicago

Research, SSA . "OKUSOOMOOZA ABASOMESA N’ABAYIZI B’OLUGANDA KWE BASANGA NG’ABAYIZI BAKAKIBWA OKWOGERA OLULIMI OLUGWIRA MU MASOMERO GA SEKENDULE" Afribary (2022). Accessed November 30, 2022. https://afribary.com/works/okusoomooza-abasomesa-n-abayizi-b-oluganda-kwe-basanga-ng-abayizi-bakakibwa-okwogera-olulimi-olugwira-mu-masomero-ga-sekendule