Engeri Okusoma Ebyobuwangwa Ku Ddala Lya Sekendule Gye Kusobozesaamu Abayizi Okukuuma Obutonde Bw’ensi

Subscribe to access this work and thousands more

2.5 EBIBUUZO BY’OKUNOONYEREZA .19

3.0 ESSUULA EYOOKUSATU (Oluwenda lw’okunoonyereza) 20

3.1 ENNYANJULA 20

3.2 ENTEGEKA EYAGOBERERWA 20

3.3 EBIBINJA BY’ABANTU 21

3.4 ENNONDA Y’ABEETABA MU KUNOONYEREZA 21

3.5 EKIFO KY’OKUNOONYEREZA 21

3.6 EBYEYAMBISIBWA MU KUNOONYEREZA 22

3.7 OBUTUUKIRIVU N’OBWESIGIKE BWEBINTU EBYAKOZESEBWA 22

3.8 OKWEKENNEENYA EBYAZUULIBWA 23

4.0 ESSUULA EYOOKUNA (Okwanj ula, okuyunguluIa, n’ okutaputa

ebizuuliddiva) 24

4.1 ENNYANJULA 24

4.2 EBIBUUZO BY’ENNYANJULA 24

4.3 EKIBUUZO KY’OKUNOONYEREZA EKISOOKA 30

4.4 EKIBUUZO KY’OKUNOONYEREZA EKYOKUBIRI 36

4~5 EKIBUUZO KY’OKUNOONYEREZA EKYOKUSATU 42

5.0 ESSUULA EYOOKUTAANU (Okukubaganya ebirowo ozo, okuweera,

n’okufundikira) 53

5.1 ENNYANJULA 53

5.2.0 Okukubaganya ebirowoozo 53

VII

5.2.1 Obukulu bw’obutonde bw’ensi ITIU kuyimirizaawo ebyobuwangwa .54

5.2.2 Engeri obutonde gye bweyoleseza mu masomo g’ebyobuwangwa 56

5.2.3 Omugaso gw’ebyobuwangwa en okukuumibwa kw’obutonde 57

5.3 OKUWEERERA ERI ABANTU AB’ENJAWTJLO 59

5.3.1 Gavumenti n’ebitongole bya nnakyewa 59

5.3.2 Abakulu b’ebyenjigiriza 61

5.3.3 Abasomesa 62

5.3.4 Omugigi omuto 64

5.3.5. Abantu fenna awamu 65

5.4 EBYETAAGA OKUThJOONYEREZEBWAKQ 66

5.5 OKUFUNDIKIRA 66

EBITABO EBIJULIDDWA 68

AKAWAAYIRQ: EBIBUUZQ ERI ABAALJKO ABAYIZI 70

Subscribe to access this work and thousands more
Overall Rating

0

5 Star
(0)
4 Star
(0)
3 Star
(0)
2 Star
(0)
1 Star
(0)
APA

SSA, R (2021). Engeri Okusoma Ebyobuwangwa Ku Ddala Lya Sekendule Gye Kusobozesaamu Abayizi Okukuuma Obutonde Bw’ensi. Afribary.com: Retrieved June 24, 2021, from https://afribary.com/works/engeri-okusoma-ebyobuwangwa-ku-ddala-lya-sekendule-gye-kusobozesaamu-abayizi-okukuuma-obutonde-bw-ensi

MLA 8th

Research, SSA. "Engeri Okusoma Ebyobuwangwa Ku Ddala Lya Sekendule Gye Kusobozesaamu Abayizi Okukuuma Obutonde Bw’ensi" Afribary.com. Afribary.com, 03 Jun. 2021, https://afribary.com/works/engeri-okusoma-ebyobuwangwa-ku-ddala-lya-sekendule-gye-kusobozesaamu-abayizi-okukuuma-obutonde-bw-ensi . Accessed 24 Jun. 2021.

MLA7

Research, SSA. "Engeri Okusoma Ebyobuwangwa Ku Ddala Lya Sekendule Gye Kusobozesaamu Abayizi Okukuuma Obutonde Bw’ensi". Afribary.com, Afribary.com, 03 Jun. 2021. Web. 24 Jun. 2021. < https://afribary.com/works/engeri-okusoma-ebyobuwangwa-ku-ddala-lya-sekendule-gye-kusobozesaamu-abayizi-okukuuma-obutonde-bw-ensi >.

Chicago

Research, SSA. "Engeri Okusoma Ebyobuwangwa Ku Ddala Lya Sekendule Gye Kusobozesaamu Abayizi Okukuuma Obutonde Bw’ensi" Afribary.com (2021). Accessed June 24, 2021. https://afribary.com/works/engeri-okusoma-ebyobuwangwa-ku-ddala-lya-sekendule-gye-kusobozesaamu-abayizi-okukuuma-obutonde-bw-ensi