Research Papers/Topics in Translation

Vitendo usemi na ulinganifu wa maana katika tafsiri_ mifano kutoka tafsiri za kazi mbili teule za Barbara Kimenye [Speech Acts and Equivalence in Translation: Examples from Two Selected Texts

IKISIRI Huu utafiti ulihusu matumizi ya nadharia ya vitendo usemi kusuluhisha tatizo la ulinganifu katika tafsiri. Msisitizo ulitiliwa kwenye ngazi ya ilokusheni ambapo swali kuu lililoongoza utafiti wenyewe ni kutatokea nini iwapo nadharia ya vitendo usemi (VU) itahuruhijwa na kutumiwa kama msingi wa kushughulikia tafsiri ya Kiswahili? Nadharia ya VU inaweza kuwa faafu, iwapo, mihimili yake itaeleweka na jinsi VU huibuliwa katika lugha lengwa (LL). Miundo ya kuibua VU ambavyo tumeainisha kwa...

A TRANSLATION INTO ENGLISH OF “ ELABORATION D'UN PANEL DE LIGNES DU RESEAU DE LA SOTRA”

ABSTRACT The purpose of this dissertation is to bring to light some of the challenges faced in West Africa due to poor management of the transport sector. This translation would help authorities of Anglophone West African countries to gather some clues that would help improve the transport sector of their economies. The dissertation was done by translating from French into English, a thesis titled “ELABORATION D'UN PANEL DE LIGNES DU RESEAU DE LA SOTRA” (DEVELOPMENT OF SOTRA’S NETWORK O...