Mwingilianotanzu Katika Fasihi Simulizi Ya Kiafrika: Mfano Wa Embalu Na Mwaka Kogwa

IKISIRI

Utafiti huu unahusu mwingilianotanzu katika utendaji wa mivigha ya embalu na mwaka kogwa. Utafiti ulichochewa na haja ya kupigania nafasi stahili ya lugha na fasihi ya Mwafrika na hali ya tafiti za awali kuchambua tanzu moja moja. Utafiti huu ulilenga kuthibitisha kuwa, mivigha ya embalu na mwaka kogwa hujengwa na kuamilishwa kupitia mwingilianotanzu kwa msaada wa fanani, hadhira, muktadha na vivigha maalum. Mbinu ya Uchunzaji-Mahuluti inayojumuisha kushiriki, kushuhudia na kuhoji ilitumika katika kukusanya nyimbo, majigambo, malumbano ya utani na maghani. Uchanganuzi wa data ulifanywa kwa kuzingatia nadharia za Ujumi wa Kinudhuma na ile ya Muono-Ndani. Nadharia ya Ujumi wa Kinudhuma ilimwezesha mtafiti kutangamana na jamii tafitiwa wakati wa ukusanyaji na uchambuzi wa data, huku akiongozwa na maarifa na tajiriba ya mzawa au mjuzi wa jamii tafitiwa kwa mujibu wa Nadharia ya Muono-Ndani. Data imewasilishwa kupitua maelezo ya kifafanuzi na mifano, picha, vielelezo na filamu halisi. Utafiti umebainisha kuwa, mivigha ya embalu na mwaka kogwa huumbwa na kuamilishwa kutokana na uchanganyikaji wa tanzu zinazoingiliana kikorasi na kimatini, kutenguana, kujinyambua na kusemezana wakati wa utendaji. Mifanyiko hii ya kitanzu huelekezwa na vivigha maalum, fanani, hadhira na muktadha wa utendaji. Kimsingi, matokeo ya utafiti huu yamethibitisha kuwa, Fasihi Simulizi ya Kiafrika ni mfumo timilifu wa maarifa ambao unajengwa kwa tanzu na vipera visivyoweza kutenganishwa katika hali halisi ya utendaji. Kwa hivyo, utafiti huu una mchango mkubwa katika kuelewa uhalisia wa fasihi simulizi na vigezo mbadala vinavyoweza kuzingatiwa katika uainishaji na uchanganuzi wake.

Subscribe to access this work and thousands more
Overall Rating

0

5 Star
(0)
4 Star
(0)
3 Star
(0)
2 Star
(0)
1 Star
(0)
APA

SIMIYU, W (2021). Mwingilianotanzu Katika Fasihi Simulizi Ya Kiafrika: Mfano Wa Embalu Na Mwaka Kogwa. Afribary. Retrieved from https://afribary.com/works/mwingilianotanzu-katika-fasihi-simulizi-ya-kiafrika-mfano-wa-embalu-na-mwaka-kogwa

MLA 8th

SIMIYU, WANJALA "Mwingilianotanzu Katika Fasihi Simulizi Ya Kiafrika: Mfano Wa Embalu Na Mwaka Kogwa" Afribary. Afribary, 02 Jun. 2021, https://afribary.com/works/mwingilianotanzu-katika-fasihi-simulizi-ya-kiafrika-mfano-wa-embalu-na-mwaka-kogwa. Accessed 26 May. 2024.

MLA7

SIMIYU, WANJALA . "Mwingilianotanzu Katika Fasihi Simulizi Ya Kiafrika: Mfano Wa Embalu Na Mwaka Kogwa". Afribary, Afribary, 02 Jun. 2021. Web. 26 May. 2024. < https://afribary.com/works/mwingilianotanzu-katika-fasihi-simulizi-ya-kiafrika-mfano-wa-embalu-na-mwaka-kogwa >.

Chicago

SIMIYU, WANJALA . "Mwingilianotanzu Katika Fasihi Simulizi Ya Kiafrika: Mfano Wa Embalu Na Mwaka Kogwa" Afribary (2021). Accessed May 26, 2024. https://afribary.com/works/mwingilianotanzu-katika-fasihi-simulizi-ya-kiafrika-mfano-wa-embalu-na-mwaka-kogwa